top of page

FASTOR

Dørtyper :              10-42 mm
Max vekt pr. dør :     60 kg
Max dørhøyde :       2700 mm
Hjul skjult i skinne :   Nei

Alternativ : Demping

Alternativ : Innfrest bunnskinne

Fast-systemet er beregnet for tykkere/tyngre dører av alle slag

bottom of page