top of page

Vårt datastyrte maskinerings-senter gjør at vi kan utføre de fleste oppgaver som skulle by seg. Vi har mulighet til å gjøre jobber i treverk, plast og enkelte metaller.

Vi bruker også flere typer spesial-software som gjør at vi kan frese alt 3-dimensjonale datafiler og i tillegg har vi mulig å konstruere 3D-detaljer fra bunn av.

Noen få eksempler på jobber gjort på vår cnc-datafres :

bottom of page